Vad är standardlösenordet för NETGEAR Nighthawk

0
35

Så du har en NETGEAR Nighthawk-router och behöver justera några av dess inställningar. Tyvärr har du glömt lösenordet. Du kommer inte att kunna logga in på din routers inställningar utan den, och du måste komma åt dess inställningar för att göra vissa justeringar. Det finns ingen anledning att oroa sig. Som tur är kan du logga in på din router med NETGEARs standardlösenord.

Vad är standardlösenordet för NETGEAR Nighthawk

Om du har glömt vad lösenordet för din NETGEAR Nighthawk-router är, kommer den här artikeln att ge dig all information du behöver för att komma tillbaka till din routers inställningar för att göra nödvändiga ändringar. Vi kommer att diskutera standardlösenorden, och även hur du loggar in på din Nighthawk via direktåtkomst och Wi-Fi.

Vad är standardlösenordet för NETGEAR Nighthawk Direct Access

Du kommer att behöva standardlösenordet för att komma åt din routers inställningar. Det är ingen svår process och kan göras i några enkla steg. Följ instruktionerna nedan för att åstadkomma detta med direktåtkomst, vilket innebär att koppla direkt till din router.

 1. Anslut en dator eller bärbar dator till routern med en Ethernet-kabel.
 2. Slå på routern och vänta tills strömlampan blinkar och de andra lysdioderna är släckta.
 3. Använd ett uträtat gem eller liknande enhet och tryck på “Återställ”-knappen. Håll ned tills alla lysdioder är släckta. Detta tar vanligtvis cirka 15 sekunder.
 4. För Windows-användare, öppna “Nätverks- och delningscenter.” För Mac-användare, öppna “Nätverkspanelen.”
 5. Öppna det LAN du skapade för åtkomst till routern.
 6. Ställ in en statisk IP-adress i undernätet 192.168.0.x och vänta tills lysdiodernas blinkmönster förblir detsamma och inte ändras.
 7. Skriv 192.168.0.160 i din dators webbläsares adressfält. Detta är standard-IP-adressen för routern.
 8. Skriv nu “Admin” för användarnamnet och “lösenord” för lösenordet.

Du är nu inloggad och kommer att kunna göra ändringar i inställningarna för din NETGEAR Nighthawk-router. Observera att användarnamnet och lösenordet är skiftlägeskänsliga.

Vad är standardlösenordet för Wi-Fi för en NETGEAR Nighthawk

För att komma åt din routers inställningar behöver du standardlösenordet. Processen är enkel och kan utföras med några enkla klick. Följ dessa steg för att logga in med Wi-Fi.

 1. Öppna en webbläsare med en enhet som är ansluten till din routers nätverk.
 2. Skriv “192.168.1.1” eller “routerlogin.net” i webbläsarens adressfält.
 3. Ange “Admin” för användarnamn och “lösenord” för lösenordet.

Du är nu inloggad och kan göra ändringar i din NETGEAR-routers inställningar. Observera att användarnamnet och lösenordet är skiftlägeskänsliga.

FAQ

Kan jag få tillgång till min Nighthawks inställningar med en mobiltelefon?

Jo det kan du. NETGEAR har en gratis app som du kan använda för att komma åt din routers inställningar. Om du vill logga in på din Nighthawk med NETGEAR-appen kan du ladda ner den här. Med appen kommer du också att kunna se status för ditt nätverk, köra ett internethastighetstest, uppdatera din firmware och pausa internet på vilken enhet som helst som är ansluten till din router.

Jag har anslutningsproblem med min NETGEAR Nighthawk. Vad ska jag göra?

Om du har anslutningsproblem finns det flera saker du kan göra för att felsöka och lösa problemet.

1. Stäng av din Nighthawk och vänta 30 sekunder innan du slår på den igen.

2. Se till att din enhet är aktiverad genom att kontakta din Internetleverantör (ISP). Om du aldrig har aktiverat din router måste du göra det med din internetleverantörs självaktiveringsprocess.

3. Kontrollera strömnivåerna för kabelledningen som ansluter till din router. Om kabellinjen inte har tillräckligt med ström för att uppfylla dina behov, kontakta din internetleverantör.

4. Om du använder linjedelare mellan din kabellinje och router kan de minska signalkvaliteten. Ta om möjligt bort splittarna.

5. Kontrollera din routers firmware och se till att du kör den senaste versionen. Om din firmware är föråldrad installerar du uppdateringen.

Kan jag ändra min NETGEAR Nighthawks Wi-Fi-lösenord och nätverksnamn?

Ja, du har möjlighet att ändra både Wi-Fi-lösenordet och nätverksnamnet. För att göra det, följ stegen nedan.

1. Öppna en webbläsare som är ansluten till din routers nätverk.

2. I adressfönstret skriver du “www.routerlogin.net.

3. Ange ditt användarnamn och lösenord i inloggningsfönstret.

4. Hemsidan visas. Välj “Wireless” eller “Wireless Setup.”

5. I fältet “Namn (SSID)” anger du ditt nya nätverksnamn.

6. Ange ditt nya lösenord i fältet “Lösenord (nätverksnyckel)”.

7. Tryck på “Apply” för att spara dina ändringar.

Observera att användarnamnet och lösenordet är skiftlägeskänsliga. Var noga med att skriva ner båda och förvara dem på en säker och säker plats. När du har ändrat din routers Wi-Fi och nätverksnamn kan du behöva ansluta enheten igen med det nya lösenordet. För att göra det, se dina tillgängliga nätverk och återanslut.

Hur startar jag om min NETGEAR Nighthawk-router?

Om du har problem med att komma åt din router kan en omstart krävas. Detta kan göras från en enhet som är ansluten till ditt nätverk. För att göra det, följ de enkla stegen nedan.

1. Öppna en webbläsare på din telefon, PC eller bärbara dator.

2. Skriv in i webbläsarens adressfält www.routerlogin.net och tryck på “Enter”.

3. Ange routerns användarnamn och lösenord. Användarnamnet är “admin” och lösenordet är det du använde senast du loggade in. Användarnamn och lösenord är skiftlägeskänsliga.

4. Från startsidan, navigera till och välj “Avancerat” och sedan “Starta om”.

5. Vänta tills din router kör igenom hela omstartsprocessen.

Jag har en äldre NETGEAR-router. Har den ett annat standardlösenord?

De flesta NETGEAR-routrar använder “lösenord” för lösenordet. Vissa av dess äldre modeller är inställda med standardlösenordet “1234”.

Hur hittar jag min NETGEAR Nighthawks modellnummer?

Du kan hitta modellnumret för din Nighthawk-router genom att leta efter etiketten på baksidan av enheten. Modellerna varierar, men denna information finns vanligtvis i det övre vänstra hörnet av etiketten precis under ordet NETGEAR. Annan information som finns tillgänglig på etiketten är modellnamn och serienummer.

Hur gör jag en fabriksåterställning för min NETGEAR Nighthawk?

En fabriksåterställning raderar alla personliga inställningar, inklusive lösenord, användarnamn, Wi-Fi-nätverksnamn och alla säkerhetsinställningar du har. Följ stegen nedan för att fortsätta.

1. Se till att din router är på. När den är på tänds enhetens strömlampa.

2. På baksidan av routern hittar du en knapp märkt antingen “Återställ” eller “Återställ fabriksinställningar.” Detta varierar per modell.

3. Använd ett uträtat gem eller liknande enhet och tryck och håll ned denna knapp i minst 7 sekunder.

4. Släpp knappen. Din router kommer nu att återställas till fabriksinställningarna.

Standardlösenord kommer att rädda dagen

Du kan alltid få tillgång till din NETGEAR Nighthawk-router genom att använda dess standardlösenord. Det är lätt att gissa, vilket kan hota ditt nätverks säkerhet. För att säkerställa din routers säkerhet har vi också visat dig hur du ändrar din routers lösenord. Beväpnad med denna information kommer du aldrig att låsas ut från din routers inställningar igen.

Har du haft ett behov av att använda din NETGEAR Nighthawks standardlösenord? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here