Hur man öppnar Merge Editor i VS Code

0
25

Är du trött på den gammaldags kodkonfliktlösningen och att bläddra igenom ändlösa rader kod i olika filer för att hitta rätt att slå samman? VS Code har nu en inbyggd Merge Editor som låter dig enkelt jämföra och slå samman ändringar mellan grenar eller filer utan krångel. Den här artikeln guidar dig genom att komma åt och använda denna praktiska funktion som gör alla utvecklares jobb enklare.

Hur man öppnar Merge Editor i VS Code

Hur man öppnar Merge Editor i VS Code

När du redigerar ett projekt från GitHub i VS Code får du automatiskt möjligheten att redigera konflikter inom Merge Editor i ditt projektfönster, förutsatt att det är aktiverat i programmets inställningar. Kontrollera först om sammanslagningsredigeraren är aktiverad i inställningarna.

Att göra detta:

 1. Klicka på “Arkiv”-menyn.
 2. Navigera till menyn “Inställningar” i popoutlistan “Inställningar”.
 3. Sök efter alternativet “Merge Editor”.
 4. Sammanfogningsredigeraren ska vara aktiverad som standard, men om den inte är det, markera kryssrutan för att aktivera den.

Alternativt kan du lägga till följande rad i filen config.json:

git.mergeEditor: true

När du har aktiverat redigeraren korrekt är det dags att jämföra dina förfrågningar och lösa konflikter. Ladda GitHub-förrådet du vill arbeta med och gör dina ändringar. När du arbetar med ditt projekt kommer konflikter mellan olika filversioner att uppstå vid något tillfälle. När du har en Git-konflikt får du alternativet “Lös i sammanslagningsredigeraren” längst ner till höger på projektskärmen. Klicka på den här knappen för att öppna redigeraren och börja lösa sammanslagningskonflikterna.

Vad är sammanslagningskonflikter?

Merge-konflikter kan uppstå när flera kodgrenar slås samman, var och en med olika commits (ändringar eller tillägg i kodraderna). Sådana konflikter inträffar vanligtvis när flera personer har ändrat samma fil eller samma rad i en fil. De kan också uppstå när någon redigerar en fil som en annan person har tagit bort.

Ju mer din gren avviker från den ursprungliga kodbasen, desto större är sannolikheten för konflikter.

Git förstår vanligtvis vad man ska göra i dessa fall och hanterar automatiskt sammanslagningen, eftersom de flesta ändringar redigerar olika kodrader eller filer. Det kan dock kämpa om samma rad i en fil eller till och med samma fil påverkas av separata ändringar på olika grenar. Du måste fixa eventuella sammanslagningskonflikter innan du framgångsrikt kan sammanfoga en pull-begäran på GitHub. Sammanslagningsalternativet kommer att vara otillgängligt så länge det finns olösta problem med din kod.

VS Code kommer att visa konflikterna som två uppsättningar av ändringar, så att du kan acceptera dina nuvarande ändringar, inkommande externa ändringar eller båda. Det låter dig också förhandsgranska ändringarna innan du accepterar dem. Den kommer dock inte att visa dig den ursprungliga omodifierade filen. Om du vill lösa konflikter manuellt kanske det inte räcker. Det är där redaktören kommer in i bilden.

Vad är Merge Editor?

Sammanslagningsredigeraren är en VS-kodfunktion som tillåter användare att enkelt stämma av ändringar som gjorts i en fil eller katalog av flera användare eller mellan olika förvarsgrenar. Det är ett viktigt verktyg för att hantera källkontroll.

Detta verktyg låter dig lösa konflikter mellan olika versioner av en fil. Det ger en “större bild”, vilket ger användaren nödvändig information för att avgöra hur filen ska ändras. När du har två versioner av en fil låter sammanslagningsredigeraren dig välja vilka ändringar som ska behållas och vilka som ska ignoreras.

En av de viktigaste fördelarna med Merge Editor är dess förmåga att hjälpa utvecklare att snabbt och effektivt lösa sammanslagningskonflikter, vilket kan vara en tidskrävande och felbenägen process utan rätt verktyg. En annan fördel med Merge Editor är dess integration med andra funktioner i VS Code, som Git-integrering och kodmarkering. Detta innebär att utvecklare kan arbeta mer sömlöst med sitt kodlager och enkelt växla mellan Merge Editor och andra verktyg i IDE efter behov.

Hur fungerar sammanslagningsredigeraren?

Redaktören jämför filens innehåll och presenterar dem sida vid sida, förutom en förhandsvisning av den slutliga versionen. Användaren kan sedan se skillnaderna mellan de två versionerna och välja vilka ändringar som ska behållas eller ignoreras. Redaktören tillåter också användare att göra ytterligare ändringar i båda versionerna. Denna process gör det enkelt att hantera och stämma av ändringar gjorda av flera användare eller på olika förvarsgrenar.

En av de väsentliga funktionerna i Merge Editor är förmågan att markera och lösa konflikter som uppstår när ändringar har gjorts i samma kodavsnitt av flera utvecklare. Sammanfogningsredigeraren presenterar ändringarna i filen med hjälp av färgkodade markörer som indikerar om varje ändring är från den ursprungliga versionen, den inkommande versionen eller en konflikt. Detta gör att utvecklare kan identifiera och lösa konflikter och slå samman ändringar effektivt och snabbt.

En annan praktisk funktion är att förhandsgranska ändringar innan de överförs till förvaret. Detta gör att utvecklare kan granska den sammanslagna koden, göra nödvändiga justeringar och säkerställa att ändringarna är korrekta innan de ansluter sig till källkontrollsystemet.

Merge Editor kan också hantera komplexa sammanslagningar som involverar flera filer och sammanfoga ändringar från olika grenar eller gafflar i en kodbas. Den stöder en mängd olika sammanslagningsstrategier, till exempel trevägssammanslagning, som jämför de två versionerna av filen med den gemensamma förfadern för att säkerställa att ändringarna slås samman korrekt.

Så här löser du sammanslagningskonflikter med Merge Editor

För att hjälpa dig att lösa Git merge-problem, tillhandahåller VS Code en trevägs sammanslagningsredigerare för att interaktivt ta in ändringar och visa och redigera den sammanslagna filen. Trevägsredigeraren visar dessa tre avsnitt som standard:

 • Inkommande (vänster) – de externa kodändringarna som står i konflikt med den aktuella koden
 • Aktuell (höger) – koden som den aktuella användaren lägger till i filen
 • Resultat (nederst) – en förhandsvisning av filen efter konfliktlösning

Konflikter kommer att markeras och du kan använda CodeLens-knapparna för att åtgärda dem. Alternativt kan användaren växla visningen av originalfilen före antingen aktuella eller inkommande ändringar för en mer bekväm jämförelse och bättre beslutsfattande vid lösning av konfliktkod.

Efter att noggrant utvärderat det bästa tillvägagångssättet för filen du vill redigera, kan du välja ett av flera alternativ:

 • Acceptera aktuella ändringar och kassera inkommande
 • Acceptera inkommande ändringar och kassera ström
 • Acceptera en kombination av båda
 • Ignorera båda ändringarna

Sammanslagningsredigeraren tillhandahåller en “Acceptera kombination”-knapp för vissa konflikter som på ett intelligent sätt sammanfogar båda ändringarna. Detta är särskilt användbart när ändringarna inte överlappar varandra. Å andra sidan, om du väljer att använda “Ignorera”-knappen kommer konflikten att markeras som löst utan att acceptera vare sig den inkommande eller aktuella ändringen, vilket återställer konfliktområdet till dess ursprungliga tillstånd.

Om du bestämmer dig för att slå samman båda ändringarna kommer VS Code automatiskt att slå samman ändringarna när det är möjligt. Innan du begår kan du också ångra ändringarna och välja alternativa lösningar för distinkta kodavsnitt eftersom varje konflikt kommer att visas separat.

När du är nöjd med din modifierade fil klickar du på knappen “Slutför sammanfogning” i det nedre högra hörnet av fönstret. Nu kan du kompilera och överlåta din sammanslagning till GitHub.

Ytterligare FAQ

Vilka är fördelarna med att använda versionskontroll i mjukvaruutveckling?

Versionskontroll är ett viktigt verktyg för mjukvaruutveckling och erbjuder flera fördelar, såsom spårning av ändringar, samarbete och upprätthållande av kodintegritet. Det tillåter utvecklare att arbeta med samma projekt samtidigt, underhålla olika kodbasversioner och snabbt återgå till tidigare versioner om det behövs. Det hjälper också till att hantera konflikter, säkerställa kodkonsistens och underlätta samarbetet mellan teammedlemmar.

Vad är vikten av att skriva ren kod?

Att skriva ren kod är avgörande för mjukvaruutveckling eftersom det gör koden lättare att läsa, förstå och underhålla. Det minskar också chanserna att introducera buggar och fel, förbättrar kodkvaliteten och gör felsökningen enklare. Ren kod följer etablerade kodningskonventioner, använder beskrivande namnkonventioner och undviker duplicering. Den följer också en logisk struktur, använder korrekt indrag och använder lämpliga kommentarer vid behov.

Vilka sammanslagningsstrategier kan användas i VC Code Merge Editor?

Sammanfogningsredigeraren stöder också olika sammanslagningsstrategier, såsom rekursivt, tålamod och underträd. Dessa strategier kan vara till hjälp i olika scenarier, som när man slår ihop stora filer, hanterar kodformateringskonflikter eller slår samman ändringar som gjorts i en specifik underkatalog.

Kod utan konflikt

Sammanslagningsredigeraren i VS Code är ett kraftfullt verktyg som hjälper utvecklare att lösa konflikter när kodändringar slås samman. Det möjliggör effektiv hantering av kodändringar, ger alternativ för att kombinera eller ignorera ändringar och förhandsgranska och ångra revisioner innan de begår. Genom att följa de tidigare beskrivna stegen kan du enkelt öppna sammanslagningsredigeraren och använda dess funktioner för att effektivisera din kodsammanslagningsprocess.

Vi hoppas att den här artikeln har hjälpt dig att öppna och använda sammanslagningsredigeraren i VS Code. Om du har några frågor eller kommentarer får du gärna lämna dem nedan. Vi vill gärna höra dina tankar och feedback.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here